Danh mục tin tức
quạt công nghiệp

quạt công nghiệp

Mã: HS600
đ
máy làm mát bằng hơi nước HSN35

máy làm mát bằng hơi nước HSN35

Mã: HSN35
Model HSN 35 HSN 45 HSN 45D HSN 55 HSN 70 HSN 130 ĐIỆN ÁP 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50...
đ
máy làm mát bằng hơi nước HSN45

máy làm mát bằng hơi nước HSN45

Mã: HSN45
Model HSN 35 HSN 45 HSN 45D HSN 55 HSN 70 HSN 130 ĐIỆN ÁP 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50...
đ
Máy làm mát bằng hơi nước HSN55

Máy làm mát bằng hơi nước HSN55

Mã: HSN55
Model HSN 35 HSN 45 HSN 45D HSN 55 HSN 70 HSN 130 ĐIỆN ÁP 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50...
đ
Máy làm mát bằng hơi nước HSN70

Máy làm mát bằng hơi nước HSN70

Mã: HSN70
Model HSN 35 HSN 45 HSN 45D HSN 55 HSN 70 HSN 130 ĐIỆN ÁP 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50...
đ
quạt công nghiệp

quạt công nghiệp

Mã: HS 750
đ
Máy làm mát bằng hơi nước HSN130

Máy làm mát bằng hơi nước HSN130

Mã: HSN130
Model HSN 35 HSN 45 HSN 45D HSN 55 HSN 70 HSN 130 ĐIỆN ÁP 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz 220V / 50...
đ